Database Controller

Ez a vezérlő felelős az összeköttetésért az adatbázissal. Az adatbázis vezérlő(k) autómatikusan létrejönnek a keretrendszer inicializásakor. A kapcsolat(ok) adatait a konfigurációs fájlban kell definiálni a következő módon:

##database
host = localhost
user = username
pass = password
database = databasename
prefix = demo

Több adatbázishoz kapcsolódni úgy lehet hogy a beállításoknál egy új "##database_" - el kezdődő részleget hozunk létre a fent bemutatott módon:

##database_another
host = localhost
....

Helyes konfigurálás esetén az adatbázis vezérlők autómatikusan létrejönnek, és a keretrendszerben a részleg nevével megegyező változó meghívásával hivatkozhatunk rájuk:

$this->database
$this->database_another
....

Funkciók

 • queryArray - A lekérdezés összes eredményét tömb formájában adja vissza
 • queryGroup - A lekérdezés kiválasztott oszlopait tömb formájában adja vissza
 • queryList - A lekérdezés egy oszlopának sorait tömb formájában adja vissza
 • queryString - A lekérdezés eredményének egy mezőjét adja vissza
 • query - Tetszőleges parancsot hajt végre az adatbázisban
 • insert - Új sort illeszt be a kiválasztott táblázatba
 • update - Felülírja egy meghatározott sor adatait a táblázatban
 • replace - Felülír vagy új sort illeszt be a kiválasztott táblázatba
 • delete - Törli a táblázat egy meghatározott sorát
 • countResults - A lekérdezés eredményeinek számát adja vissza
 • lastInsertId - Az utolsó beillesztett sor azonosítóját adja vissza
 • affectedRows - Visszaadja hány sorra volt érvényes az utolsó módosítás